Home ข้อคิด ผลบุญ 12 ข้อ ที่ลูกรู้คุณพ่อแม่จะได้รับ

ผลบุญ 12 ข้อ ที่ลูกรู้คุณพ่อแม่จะได้รับ

0 second read
0
0
1,085

พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กๆ นั้นคือ พ ร ะ อรหันต์อันยิ่งใหญ่ของบ้าน

โดยตามความเชื่อของ ทุ ก ศ า ส น า จะมีการสั่งสอนให้ ทุ ก คนเป็นคนดี

ให้เราปฏิบัติต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอย่ างดี การที่เราได้ดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่

ก็ถือเป็นความกตัญญูและเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตนเราเอง ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งขึ้นไป

และในวันนี้เรามีผลดีที่คนเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ มาให้ ทุ ก ๆ

ท่านได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตต่อไปต่อไปด้วย ซึ่งจะ ส า ม า ร ถ แบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง

1 ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้ตัวเราดูแลเลี้ยงดู คอยช่วย เหลือกิจการงานของท่าน

ดูแลปฏิบัติการกินอยู่เป็นอย่ างดี ให้ความสะดวกสบายเอาใจใส่มีเวลาให้ท่าน สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับท่าน

2 ขณะที่ท่านล่ ว ง ลั บแล้ว ให้จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านสม่ำเสมอ

เป็นสิ่งที่ดี เรานั้นควรต้องทำอยู่แล้ว

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ ดูแลผู้มี พ ร ะ คุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ

1 ทำให้พ้นทุ กข์พ้นภั ยได้

2 ทำให้มีความอดทน จากการทำสิ่งต่างๆ ได้ดี

3 ทำให้ได้ล าภโดยง่าย

4 ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

5 ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ในหน้าที่การงาน

6 ทำให้แคล้ ว ค ล า ด ภั ยในย ามคับขัน

7 ทำให้เป็นคนมีเหตุผล ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม

8 ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์ รั ก ษ า ผู้ที่ทำ

9 ทำให้เป็นคน รอบคอบ มีสติ ในการที่จะคิดทำการใดๆ

10 ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

11 เมื่อมีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

12 ทำให้เป็นตัวอย่ างอันดี แ ก่ อนุชนรุ่นหลัง

พ่อแม่คือ พ ร ะ อรหันต์ของลูกๆ ไม่ต้องไปตาม พ ร ะ อรหันต์ที่ไหนเลย

ที่มา : tamnanna

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

สร้างวัดแค่พระพออยู่ แล้วหันมาสร้างโ ร งพย าบ าลดีกว่ามั้ย แง่คิดดีๆอย ากให้อ่าน

สร้างวัดแค่พระพออยู่ แล้วหันมาสร้างโรงพย า บ า ล ดีกว่า … …