Home ข้อคิด เวลา โ ก ร ธ ใคร ห้ามไป แ ช่ งเขา เดี่ยวสักวันผลของการกระทำของเขาก็ตามสนองเขาเอง

เวลา โ ก ร ธ ใคร ห้ามไป แ ช่ งเขา เดี่ยวสักวันผลของการกระทำของเขาก็ตามสนองเขาเอง

0 second read
0
0
3,001

เวลาโกรธใคร ห้ามไปแช่งเขา เดี่ยวสักวันผลของการกระทำของเขาก็ตามสนองเขาเอง

คนที่จะแช่งใครก็จะต้องมีความอาฆา ตพย าบาท คิดมุ้งร้า ย

คิดเบียดเบียน มีอกุศลเจตนาและจัดเป็นกร รมชั่ ว

ซึ่งจะทำให้ตัวคนที่ทำนั่นแหละทีเป็นผู้เดื อดร้อนเอง

ภายหลังส่วนคนโดนแช่ งไม่รู้ไม่เห็นอะไร

ยิ่งถ้าหากรู้แล้วเฉยๆหรือให้อภั ย

จะกลายเป็นคนโดนแช่ งจะได้บุญเสี ยเองเขาทำชั่ ว

คนละเวลากับที่เราสา ปแช่ งกร รมคนละอย่ างกัน

ทางที่ดี เพื่อให้ได้ประโยชน์แทนทีจะสา ปแช่ งเขา

ก็ถือโอกาสให้อภั ยเขาเสี ยเลยก็จะเป็นกุศลแ ก่ตนเอง

เรื่องของการสา ปแช่ ง ถ้าคนๆ นั้น

มีอำน าจให้พรคนได้ อย่ างมากมายมหาศ าล

ถึงขนาดพลิกชีวิตคนให้เจริญรุ่งเรือง

เป็นมหาเศรษฐีพลิกชีวิตคนๆ

หนึ่งได้คนนั้นๆหากได้สา ปแช่ งขึ้นมาจะน่ากลั วมาก

ให้ผลแรงมากแต่ในความเป็นจริง

คนธรรมดาไม่มีอำน าจจิตขนาดนั้นมีแต่ พ ร ะ พุธเจ้า

พ ร ะ อรหันต์ พ ร ะ อริยสงฆ์ ที่มีอำน าจจิติสมาธิมากๆ

ซึ่งท่านไม่ไปสา ปแช่ งใครหรอกคนธรรมดา

ไม่มีอำนาจบีบคั้นธาตุขันธ์ผู้อื่นให้แต ก

ได้ขนาดนั้นหรอกไม่ต้องใส่ใจมากหากคนอื่น

ทำไม่ดีกับเราคิดไม่ดีกับเราอโหสิให้ไป

เขาไปตัดเว รตัดกร รมอโหสิกร รมให้อภั ย

จะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีกับตัวเราเอง

คนทำไม่ดีเขาก็ต้องได้รับผลกร รม

ที่ก่อไม่วันใดก็วันหนึ่งนั้นแหละ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา rahuslub

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

สร้างวัดแค่พระพออยู่ แล้วหันมาสร้างโ ร งพย าบ าลดีกว่ามั้ย แง่คิดดีๆอย ากให้อ่าน

สร้างวัดแค่พระพออยู่ แล้วหันมาสร้างโรงพย า บ า ล ดีกว่า … …